SZKOLENIA

Statystyka w badaniach naukowych w R

Opis kursu

Warsztat przeznaczony jest dla osób, które zdobyły już pierwsze doświadczenia w programowaniu w R i są zainteresowane przeprowadzaniem różnego typu analiz w tym języku. Uczestnicy nabędą umiejętności praktyczne z zakresu programowania podstawowych testów statystycznych i dowiedzą się, jak sprawdzić w R założenia, które muszą zostać spełnione. Podczas kursu, po wcześniejszej konsultacji z prowadzącym, będzie można przeprowadzić wybraną analizę na własnym zestawie danych (tematyka analizy musi mieścić się w zakresie szkolenia).

Dla kogo?

Dla każdego, kto chciałby nabyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu analizy statystycznej danych w programie R.

Program kursu

Testowanie hipotez statystycznych (np. test t, test Wilcoxona, ANOVA, test Kruskalla - Wallisa, test Tukey’a, test Fisher’a)

Analiza korelacji

Analiza regresji jedno i wielokrotnej

Analiza składowych głównych

Wizualizacja danych na potrzeby statystyki

Pozostałe informacje

5-6 grudnia

5 h/dzień

10 miejsc

1300 zł + 23% VAT