O NAS

Jesteśmy statystykami, naukowcami, szkoleniowcami, entuzjastami języka R

Prowadzimy szkolenia i dostarczamy odpowiedzi na pytania biologiczne

Stats4u to zespół statystyków wyspecjalizowanych w szeroko pojętej analizie statystycznej danych przyrodniczych, w tym genomicznych. Wykorzystujemy narzędzia matematyczne i bioinformatyczne, aby odpowiadać na stawiane pytania biologiczne. Posiadamy wysokie, udokumentowane kwalifikacje z zakresu statystyki i analizy danych biologicznych oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry naukowej.

Działalność badawczo-rozwojowa

W ścisłej współpracy z biologami tworzymy narzędzia statystyczne i oprogramowanie do wykonywania analiz. Ważnym elementem naszej pracy jest interpretacja i integracja wielu typów danych genetycznych. Do jednostek naukowych, z którymi pracowałyśmy w ramach interdyscyplinarnych projektów, należą:

Functional Genomics Center Zurich,

ETH w Zurichu,

Instytut Genetyki Człowieka – PAN,

Instytut Ochrony Roślin – PIB,

Instytut Chemii Bioorganicznej – PAN,

Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine Science),

Politechnika Poznańska,

Uniwersytet BOKU w Wiedniu,

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,

Katedra Genetyki Roślin i Katedra Genetyki Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Jako aktywni naukowcy i entuzjaści języka R często publikujemy i uczestniczymy w konferencjach poświęconych analizie danych. Jesteśmy współpomysłodawcami i współorganizatorami pierwszej konferencji z serii eRum (Europejskiego Spotkania Użytkowników R), która zadebiutowała w 2016 roku i jest organizowana co dwa lata w różnych ośrodkach naukowych w Europie.

Charakteryzują nas:

Statystycy - naukowcy

Autorskie narzędzia

Międzynarodowe doświadczenie

Rozbudowana oferta szkoleń

Kompleksowe analizy

Dr inż. Joanna Zyprych-Walczak

Pracuje jako adiunkt w Katedrze Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W codziennej działalności naukowej skupia się głównie na rozwijaniu i stosowaniu różnych metod statystycznych do danych pochodzących z mikromacierzy, eksperymentów sekwencjonowania nowej generacji (NGS) oraz danych typu single-cell. W jej zakresie zainteresowań znajduje się szerokie spektrum zagadnień związanych z biostatystyką. Swoje umiejętności matematyczne miała okazję wykorzystywać w wielu rzeczywistych projektach dotyczących analizy danych z mikromacierzy, RNA-seq i single-cell oraz podczas interdyscyplinarnej współpracy z naukowcami z różnych dziedzin. Wielokrotnie odbywała zagraniczne praktyki, m.in. w: Functional Genomic Center w Zurychu, William & Marry w Williamsburgu, Uniformed Services University of the Health Sciences w Waszyngtonie, University of Technology Graz oraz Robinson Statistical Bioinformatics Group w Zurichu. Jest autorem podręcznika do nauki R, szkoleniowcem oraz ekspertem i praktykiem w dziedzinie analizy w R i rozwoju metod statystycznych. Posiada w tym zakresie kilkunastoletnie doświadczenie.

Dr Alicja Szabelska-Beręsewicz

Pracuje jako adiunkt w Katedrze Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Interesuje się poszukiwaniem matematycznych rozwiązań do biologicznych problemów, w szczególności do problemów związanych z technologią głębokiego sekwencjonowania. Jest specjalistą w dziedzinie analizy danych typu RNA-seq i pokrewnych. Tworzy narzędzia statystyczne i bioinformatyczne, które mają na celu rozwój metod statystycznych w zakresie analizy wysokoprzepustowych danych sekwencjonowania. Doświadczenie naukowe zdobywała podczas staży naukowych w Zurichu oraz Williamsburgu, w tym w ramach rocznego stypendium w jednostce Functional Genomic Center Zurich (program Sciex). Na co dzień wykorzystuje R jako podstawowe narzędzie pracy z danymi genetycznymi. Promuje R, gdzie tylko się da. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.